Tazminat Hukuku

TAZMİNAT HUKUKU

Haksız fiil sonucunda uğranılan zararların tazminine yönelik olarak düzenlenen Tazminat Hukuku’nda; başkaları tarafından, kişilerin mal varlığında meydana gelen kayıplar sonucunda maddi zararlar; şeref ve haysiyet, isim, vücut bütünlüğü gibi kişilik haklarının zedelenmesi sonucunda ise manevi zararlar ortaya çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra, Anglosakson hukukunun bir unsuru olmakla beraber Türk hukukunda da yansımaları görülen Cezalandırıcı Tazminat ile kişilere cezalandırma amacı ile Tazminat ödetilmektedir.

Her ne kadar ölüm, hayat boyu engellilik gibi sonuçların tam olarak telafisi hiçbir zaman mümkün olamayacaksa da Tazminat Hukuku, meydana gelen acıyı bir noktaya kadar hafifletebilmekte, insanlara adalet duygusunu hissettirebilmektedir.

TAZMİNAT DAVALARI AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak bu alana ilişkin hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

Zarara uğrayan kişiler, mağduriyetlerini gidermek amacıyla çeşitli hukuki süreçlerden geçerek maddi ve manevi zararlarını tazmin etme arzusundadırlar. Maddi Tazminat Davası, Manevi Tazminat Davası ve Cezalandırıcı Tazminata Karşı Açılan Davaları açarak veya açılan bu davalara karşı Tazminat Hukuku alanında uzman avukatlarımızla hem dava avukatı olarak hem de hukuki danışmanlık sıfatıyla sürecin sonuna kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde müvekkillerimize sonuç odaklı destek sağlamaktayız.